Nystaul – Sabotørhytta i Fjøsbudalen

Gå i sabotørenes fotspor på Rjukan

Guiding i sabotørenes fotspor med besøk i hytta og omvisning på Vemork med tungtvannskjelleren

Historien til Sabotørhytta

Natten mellom fredag 26. og lørdag 27. februar 1943 oppholdt en gruppe sabotører seg i denne hytta. De tilhørte det britiske militære kompaniet Norwegian Independent Company No. 1 (også kalt Kompani Linge), og var på vei for å ødelegge tungtvannsproduksjonen i kjelleren på hydrogenfabrikken på Vemork ved Rjukan. Tungtvann var en liten, men viktig brikke i tysk atomforskning som foregikk under 2. verdenskrig.

Sabotørhytta

Restaurering og fasiliteter

Stedet er en gammel setervoll og hytta som sto her under 2. verdenskrig ble revet og flyttet lenger vest i Fjøsbudalen tidlig på 1960-tallet. Murene fra hytta har gjennom årene minnet forbipasserende om at her lå hytta tungtvannssabotørene benyttet som overnattingssted siste natten før angrepet mot fabrikken på Vemork. Også rester av vedovnen og piperøret har ligget synlig. Sommeren og høsten 2018 ble denne hytta reist som en «replika», altså en kopi av den opprinnelige hytta.

Åsstokkene er på plass