Historien

Sabotasje av tungtvannsproduksjonen på Vemork

Natten mellom fredag 26. og lørdag 27. februar 1943 oppholdt en gruppe sabotører seg i denne hytta. De tilhørte det britiske militære kompaniet Norwegian Independent Company No. 1 (også kalt Kompani Linge), og var på vei for å ødelegge tungtvannsproduksjonen i kjelleren på hydrogenfabrikken på Vemork ved Rjukan. Tungtvann var en liten, men viktig brikke i tysk atomforskning som foregikk under 2. verdenskrig. I England var man overbevist om at dersom tyske forskere fikk alt det tungtvannet de hadde behov for, kunne det resultere i et våpen med en sprengkraft verden til da ikke hadde sett maken til. Derfor måtte tungtvannsproduksjonen ødelegges gjennom sabotasje.

Hvem var sabotørene, og hvilke roller hadde de?

Karene som nå befant seg på hytta i Fjøsbudalen hadde kommet fra Storbritannia til Hardangervidda i 2 omganger. Den første gruppen, med dekknavnet «Grouse» (senere kalt «Swallow»), landet i bjørkebeltet ovenfor Fjarefit nord for Songavann om kvelden 18. oktober 1942. De skulle være forparti og veivisere for de britiske soldatene i glideflyoperasjonen «Freshman». Denne operasjonen (19. november 1942) mislyktes og endte i en katastrofe. Karene i «Grouse fikk nå ordre om å gå i dekning inne på vidda for senere å inngå i neste operasjon mot Vemork. «Grouse» besto av fenrik Jens-Anton Poulsson, leder, sersjant Arne Kjelstrup, nestkommanderende, fenrik Knut M. Haugland, radiooperatør og sersjant Claus Helberg. Ventetiden inne på vidda ble lenger enn planlagt, og neste gruppe sabotører hoppet ut over Hardangervidda først 16. februar 1943. De landet ved Skrykken nordøst på Hardangervidda, og hadde dekknavnet «Gunnerside». Den besto av fenrik Joachim Rønneberg, leder, fenrik Knut Haukelid, nestkommanderende, sersjant Fredrik Kayser, sersjant Birger Strømsheim, fenrik Kasper Idland og sersjant Hans Storhaug. Etter flere dager med uvær møttes «Grouse» og «Gunnerside» innpå vidda og satte i marsj mot Rjukan. På ettermiddagen 26. februkar kom de fram til hytta i Fjøsbudalen, etter først å ha overnattet i Cowards hytte ved Langesjå. De var nå 9 mann. Radiooperatøren Knut M. Haugland var igjen inne på Hardangervidda for å opprettholde kontakten med England og rapportere om resultatet av operasjonen.

Planlegging og gjennomføring av aksjonen

Oppholdet her i hytta ble brukt til hvile og søvn, samt planlegging av angrepsrute inn mot fabrikken på Vemork. Hver manns oppgaver ble også gjennomgått nok en gang. De var startklare på kvelden 27. februar og forlot hytta her i Fjøsbudalen kl. 20.00. Alle var nå iført britiske uniformer med hvite overtrekksdrakter. Alt av utstyr ble tatt med videre, da planen var å ikke komme tilbake denne veien etter aksjonen. Alle var overbevist om at de skulle klare å ta seg inn på Vemorkområdet og gjennomføre sprengningen, men å komme derfra i live og uten kamp med tyske soldater var de nok mindre sikre på. Høykonsentrasjonsanlegget for tungtvann ble sprengt ca. kl. 01.00 28. februar, og sprengingen regnes som svært vellykket. Det ble ikke løsnet ett eneste skudd under aksjonen og alle kom seg velberget ut og opp på Hardangervidda etter operasjonen.

Gå i sabotørenes fotspor på Rjukan

Guiding i sabotørenes fotspor med besøk i hytta og omvisning på Vemork med tungtvannskjelleren